X

ТВ Програма

 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:40
  ЉУБОВ И СЕ Е МОЖНО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  НЕВИНОСТ
  22:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  РИВИЕРА
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:40
  НЕВИНОСТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  НЕВИНОСТ
  22:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СПЕЦИЈАЛЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:40
  НЕВИНОСТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  НЕВИНОСТ
  22:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  23:20
  ВЕСТИ
  00:30
  СПЕЦИЈАЛЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МАРИЈА И МУСТАФА
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:40
  НЕВИНОСТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  НЕВИНОСТ
  22:30
  МАРИЈА И МУСТАФА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  СПЕЦИЈАЛЦИ
 • 06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МОЈОТ ДОМ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  МОЈОТ ДОМ
  12:50
  ТОП ШОП
  13:20
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:40
  ЉУБОВ И СЕ Е МОЖНО
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  21:00
  ВЕСТИ
  21:10
  ЉУБОВ И СЕ Е МОЖНО
  22:30
  МОЈОТ ДОМ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:30
  ЏЕК АЈРИШ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:30
  БАМБИНИ ВИКЕНД
  11:30
  СТРАВ ОД ЉУБОВТА
  12:30
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  14:10
  ОСТРОВСКА БАЈКА
  14:50
  НОВ ЖИВОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  20:45
  ОСТРОВСКА БАЈКА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:00
  НОВ ЖИВОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  23:10
  ДВЕ КРАЛСТВА
 • 06:55
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  08:30
  ЗАПЕЈ ЗОРО
  10:20
  БАМБИНИ ВИКЕНД
  11:20
  СТРАВ ОД ЉУБОВТА
  12:30
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  13:40
  ОСТРОВСКА БАЈКА
  14:50
  НОВ ЖИВОТ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  БОРБАТА НА МАЈКАТА
  20:45
  ОСТРОВСКА БАЈКА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:00
  НОВ ЖИВОТ
  23:00
  ВЕСТИ
  23:10
  ДВЕ КРАЛСТВА