X

ТВ Програма

 • 05:50
  БРУСКО
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  РОМАНТИЧАРОТ
  15:10
  АНГЕЛИ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  20:55
  АЗРА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  АНГЕЛИ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:20
  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 • 05:50
  БРУСКО
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  РОМАНТИЧАРОТ
  15:10
  АНГЕЛИ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  20:55
  АЗРА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  АНГЕЛИ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:20
  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 • 05:50
  БРУСКО
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  РОМАНТИЧАРОТ
  15:10
  АНГЕЛИ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  20:55
  АЗРА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  АНГЕЛИ
  23:20
  ВЕСТИ
  00:20
  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 • 05:50
  БРУСКО
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  11:00
  ТОП ШОП
  11:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  РОМАНТИЧАРОТ
  15:10
  АНГЕЛИ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  20:55
  АЗРА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  АНГЕЛИ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:20
  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 • 05:50
  БРУСКО
  06:45
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:00
  МАГАЗИН
  10:50
  ТОП ШОП
  11:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:00
  ВЕСТИ
  12:20
  ПРАКТИЧНА ЖЕНА
  13:20
  ТОП ШОП
  13:50
  РОМАНТИЧАРОТ
  15:10
  АНГЕЛИ
  16:00
  ВЕСТИ
  16:50
  БРЗА КУЈНА
  17:50
  СЕ ИЛИ НЕШТО
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  20:55
  АЗРА
  21:00
  ВЕСТИ
  22:30
  АНГЕЛИ
  23:00
  ВЕСТИ
  00:20
  ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
 • 07:00
  ЈА САКАМ МАКЕДОНИЈА
  10:30
  САМОВИЛСКА АКАДЕМИЈА
  10:55
  ГАРФИЛД
  11:10
  ОСВОИ ГО ЗАМОКОТ
  11:35
  ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
  12:30
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:45
  АЗРА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:20
  СЛАТКА ОДМАЗДА
  23:00
  ВЕСТИ
  22:40
  БОДРУМСКА ПРИКАЗНА
  00:20
  ИГРАН ФИЛМ
 • 08:05
  ФОЛК ЕСТРАДА
  10:20
  САМОВИЛСКА АКАДЕМИЈА
  10:45
  ГАРФИЛД
  11:00
  ОСВОИ ГО ЗАМОКОТ
  11:25
  ДРУГОТО ИМЕ НА ЉУБОВТА
  12:20
  МАКЕДОНСКИ СТАРИ ПРИКАЗНИ
  12:45
  АЗРА
  16:00
  ВЕСТИ
  16:30
  МЕРАК МЕАНА
  18:00
  ЛИСТА ЗА 300
  19:00
  ДНЕВНИК
  19:45
  РОМАНТИЧАРОТ
  21:00
  ВЕСТИ
  21:20
  СЛАТКА ОДМАЗДА
  22:40
  БОДРУМСКА ПРИКАЗНА
  23:00
  ВЕСТИ
  00:20
  ИГРАН ФИЛМ