Се вчитува...
 • Берово
  +8°
  X

  Берово +8°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.3 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +25
 • Битола
  +11°
  X

  Битола +11°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.4 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Велес
  +11°
  X

  Велес +11°

  Време на мерење: 18/09 07:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.7 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Виница
  +15°
  X

  Виница +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.4 %
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +31
 • Гостивар
  +17°
  X

  Гостивар +17°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.3 %
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Д.Хисар
  +11°
  X

  Д.Хисар +11°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.7 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +31
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
 • Дебар
  +17°
  X

  Дебар +17°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 76.3 %
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Делчево
  +11°
  X

  Делчево +11°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.2 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 91.4 %
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • К.Паланка
  +11°
  X

  К.Паланка +11°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.2 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
 • Кавадарци
  +15°
  X

  Кавадарци +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Кичево
  +11°
  X

  Кичево +11°

  Време на мерење: 18/09 07:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.5 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Кочани
  +15°
  X

  Кочани +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
 • Кратово
  +11°
  X

  Кратово +11°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 70.2 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Крушево
  +13°
  X

  Крушево +13°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Куманово
  +11°
  X

  Куманово +11°

  Време на мерење: 18/09 07:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.7 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • М.Брод
  +13°
  X

  М.Брод +13°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.5 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Охрид
  +9°
  X

  Охрид +9°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.5 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Прилеп
  +13°
  X

  Прилеп +13°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 66.1 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Радовиш
  +15°
  X

  Радовиш +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Ресен
  +11°
  X

  Ресен +11°

  Време на мерење: 18/09 07:30
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.5 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
 • С.Николе
  +15°
  X

  С.Николе +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28
 • Скопје
  +11°
  X

  Скопје +11°

  Време на мерење: 18/09 07:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.7 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Струга
  +9°
  X

  Струга +9°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 88.5 %
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.5 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
 • Тетово
  +20°
  X

  Тетово +20°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.9 %
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Штип
  +15°
  X

  Штип +15°

  Време на мерење: 18/09 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 56.2 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +28