Се вчитува...
 • Берово
  +10°
  X

  Берово +10°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 59.5 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +10
 • Битола
  +6°
  X

  Битола +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Велес
  +12°
  X

  Велес +12°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.4 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Виница
  +8°
  X

  Виница +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
 • Гостивар
  +6°
  X

  Гостивар +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 90.1 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
 • Д.Хисар
  +6°
  X

  Д.Хисар +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Дебар
  +6°
  X

  Дебар +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 90.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +5
 • Делчево
  +5°
  X

  Делчево +5°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 98.6 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +9
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 43 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
 • К.Паланка
  +5°
  X

  К.Паланка +5°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 98.6 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Кавадарци
  +8°
  X

  Кавадарци +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Кичево
  +12°
  X

  Кичево +12°

  Време на мерење: 08/12 13:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +6
 • Кочани
  +8°
  X

  Кочани +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Кратово
  +5°
  X

  Кратово +5°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 98.6 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +8
 • Крушево
  +7°
  X

  Крушево +7°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.9 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
 • Куманово
  +12°
  X

  Куманово +12°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.4 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • М.Брод
  +6°
  X

  М.Брод +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Неготино
  +12°
  X

  Неготино +12°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.4 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +11
 • Охрид
  +11°
  X

  Охрид +11°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Прилеп
  +6°
  X

  Прилеп +6°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 95.9 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +9
 • Радовиш
  +8°
  X

  Радовиш +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Ресен
  +12°
  X

  Ресен +12°

  Време на мерење: 08/12 13:30
  • Температура: +12°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 66.7 %
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +2
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +6
 • С.Николе
  +8°
  X

  С.Николе +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
 • Скопје
  +12°
  X

  Скопје +12°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 71.4 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
 • Струга
  +11°
  X

  Струга +11°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68 %
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
 • Струмица
  +12°
  X

  Струмица +12°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.4 %
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Тетово
  +8°
  X

  Тетово +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 74.8 %
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Штип
  +8°
  X

  Штип +8°

  Време на мерење: 08/12 13:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 4 km
   Влажност: 83.1 %
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9