Се вчитува...
 • Берово
  +13°
  X

  Берово +13°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 31.6 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +19
 • Битола
  +14°
  X

  Битола +14°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 51.3 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Валандово
  +20°
  X

  Валандово +20°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Велес
  +14°
  X

  Велес +14°

  Време на мерење: 22/04 18:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.7 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Виница
  +18°
  X

  Виница +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +20
 • Гевгелија
  +20°
  X

  Гевгелија +20°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +15
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Гостивар
  +13°
  X

  Гостивар +13°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 51.1 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +13°
  X

  Дебар +13°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 51.1 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Делчево
  +14°
  X

  Делчево +14°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +19
 • Дојран
  +20°
  X

  Дојран +20°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 46.1 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +22
 • К.Паланка
  +14°
  X

  К.Паланка +14°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Кавадарци
  +18°
  X

  Кавадарци +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Кичево
  +10°
  X

  Кичево +10°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.2 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
 • Кочани
  +18°
  X

  Кочани +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +24
 • Кратово
  +14°
  X

  Кратово +14°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 40 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +18
 • Крушево
  +4°
  X

  Крушево +4°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 94.5 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Куманово
  +14°
  X

  Куманово +14°

  Време на мерење: 22/04 18:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.7 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
 • М.Брод
  +15°
  X

  М.Брод +15°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.5 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Неготино
  +19°
  X

  Неготино +19°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.1 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Охрид
  +14°
  X

  Охрид +14°

  Време на мерење: 22/04 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Прилеп
  +15°
  X

  Прилеп +15°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 42.5 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Радовиш
  +18°
  X

  Радовиш +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +17
 • Ресен
  +10°
  X

  Ресен +10°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.2 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
 • С.Николе
  +18°
  X

  С.Николе +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Скопје
  +14°
  X

  Скопје +14°

  Време на мерење: 22/04 18:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 62.7 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
 • Струга
  +14°
  X

  Струга +14°

  Време на мерење: 22/04 14:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 49.2 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Струмица
  +19°
  X

  Струмица +19°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 41.1 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Тетово
  +15°
  X

  Тетово +15°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 15 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 50.9 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Штип
  +18°
  X

  Штип +18°

  Време на мерење: 22/04 17:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.4 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +22