Се вчитува...
 • Берово
  +12°
  X

  Берово +12°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83 %
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +37
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.6 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +38
 • Валандово
  +19°
  X

  Валандово +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 65.6 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +39
 • Велес
  +14°
  X

  Велес +14°

  Време на мерење: 25/07 04:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +40
 • Виница
  +19°
  X

  Виница +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +39
 • Гевгелија
  +19°
  X

  Гевгелија +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 65.6 %
  • Недела
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +25
   Макс. +42
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +41
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 24/07 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.2 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +40
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 24/07 23:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.2 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Делчево
  +13°
  X

  Делчево +13°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.7 %
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +38
 • Дојран
  +19°
  X

  Дојран +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 65.6 %
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +38
  • Среда
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +41
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +40
 • К.Паланка
  +13°
  X

  К.Паланка +13°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.7 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +37
 • Кавадарци
  +19°
  X

  Кавадарци +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +42
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +41
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +42
 • Кичево
  +13°
  X

  Кичево +13°

  Време на мерење: 25/07 04:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +34
 • Кочани
  +19°
  X

  Кочани +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +40
  • Вторник
   Мин. +25
   Макс. +42
  • Среда
   Мин. +26
   Макс. +43
  • Четврток
   Мин. +27
   Макс. +44
  • Петок
   Мин. +26
   Макс. +43
  • Сабота
   Мин. +26
   Макс. +43
 • Кратово
  +13°
  X

  Кратово +13°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Среда
   Мин. +24
   Макс. +37
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +37
 • Крушево
  +9°
  X

  Крушево +9°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 93.5 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +36
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Куманово
  +14°
  X

  Куманово +14°

  Време на мерење: 25/07 04:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +39
 • М.Брод
  +18°
  X

  М.Брод +18°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +38
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +21
   Макс. +40
 • Неготино
  +22°
  X

  Неготино +22°

  Време на мерење: 24/07 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.4 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +42
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +42
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +42
  • Сабота
   Мин. +24
   Макс. +42
 • Охрид
  +13°
  X

  Охрид +13°

  Време на мерење: 25/07 04:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Прилеп
  +18°
  X

  Прилеп +18°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 58.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +35
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +36
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +37
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +38
 • Радовиш
  +19°
  X

  Радовиш +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +21
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +20
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +23
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +39
 • Ресен
  +13°
  X

  Ресен +13°

  Време на мерење: 25/07 04:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Петок
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +35
 • С.Николе
  +19°
  X

  С.Николе +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +40
 • Скопје
  +14°
  X

  Скопје +14°

  Време на мерење: 25/07 04:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +39
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +39
 • Струга
  +13°
  X

  Струга +13°

  Време на мерење: 25/07 04:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +34
  • Четврток
   Мин. +19
   Макс. +35
  • Петок
   Мин. +21
   Макс. +35
  • Сабота
   Мин. +20
   Макс. +37
 • Струмица
  +22°
  X

  Струмица +22°

  Време на мерење: 24/07 23:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.4 %
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +37
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +38
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +22
   Макс. +39
 • Тетово
  +24°
  X

  Тетово +24°

  Време на мерење: 24/07 23:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 52.9 %
  • Недела
   Мин. +22
   Макс. +36
  • Понеделник
   Мин. +23
   Макс. +37
  • Вторник
   Мин. +24
   Макс. +40
  • Среда
   Мин. +25
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +26
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +25
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +25
   Макс. +41
 • Штип
  +19°
  X

  Штип +19°

  Време на мерење: 25/07 02:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.7 %
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +34
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +36
  • Вторник
   Мин. +20
   Макс. +39
  • Среда
   Мин. +21
   Макс. +40
  • Четврток
   Мин. +22
   Макс. +40
  • Петок
   Мин. +24
   Макс. +40
  • Сабота
   Мин. +23
   Макс. +40