Се вчитува...
 • Берово
  +6°
  X

  Берово +6°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.1 %
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Битола
  +7°
  X

  Битола +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.3 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Валандово
  +11°
  X

  Валандово +11°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 59.3 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Велес
  +5°
  X

  Велес +5°

  Време на мерење: 04/12 17:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.9 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
 • Виница
  +7°
  X

  Виница +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Гевгелија
  +11°
  X

  Гевгелија +11°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 59.3 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +14
 • Гостивар
  +6°
  X

  Гостивар +6°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 85.1 %
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +6°
  X

  Дебар +6°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 85.1 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
 • Делчево
  +4°
  X

  Делчево +4°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 1 km
   Влажност: 93.9 %
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Дојран
  +11°
  X

  Дојран +11°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 59.3 %
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
 • К.Паланка
  +4°
  X

  К.Паланка +4°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 1 km
   Влажност: 93.9 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +11
 • Кавадарци
  +7°
  X

  Кавадарци +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Кичево
  +7°
  X

  Кичево +7°

  Време на мерење: 04/12 17:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.7 %
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +6
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +3
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +6
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +7
 • Кочани
  +7°
  X

  Кочани +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +15
 • Кратово
  +4°
  X

  Кратово +4°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 1 km
   Влажност: 93.9 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +4
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +4
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +10
 • Крушево
  +2°
  X

  Крушево +2°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 95.1 %
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
 • Куманово
  +5°
  X

  Куманово +5°

  Време на мерење: 04/12 17:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.9 %
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
 • М.Брод
  +7°
  X

  М.Брод +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Неготино
  +8°
  X

  Неготино +8°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.3 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +8
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Охрид
  +8°
  X

  Охрид +8°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.8 %
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
 • Прилеп
  +7°
  X

  Прилеп +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Радовиш
  +7°
  X

  Радовиш +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +10
 • Ресен
  +7°
  X

  Ресен +7°

  Време на мерење: 04/12 17:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 75.7 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +7
  • Вторник
   Мин. -3
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +7
 • С.Николе
  +7°
  X

  С.Николе +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
 • Скопје
  +5°
  X

  Скопје +5°

  Време на мерење: 04/12 17:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 2 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.9 %
  • Сабота
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Струга
  +8°
  X

  Струга +8°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75.8 %
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +7
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +10
 • Струмица
  +8°
  X

  Струмица +8°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.3 %
  • Сабота
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +6
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +7
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +11
 • Тетово
  +6°
  X

  Тетово +6°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +6°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 72.9 %
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +13
 • Штип
  +7°
  X

  Штип +7°

  Време на мерење: 04/12 16:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.2 %
  • Сабота
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +5
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +5
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13