Се вчитува...
 • Берово
  +18°
  X

  Берово +18°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +18°
   Наликува на: +18°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 38 %
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Битола
  +22°
  X

  Битола +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.6 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Валандово
  +28°
  X

  Валандово +28°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.9 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +29
 • Велес
  +24°
  X

  Велес +24°

  Време на мерење: 20/04 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25.4 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Виница
  +22°
  X

  Виница +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Гевгелија
  +28°
  X

  Гевгелија +28°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.9 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Гостивар
  +21°
  X

  Гостивар +21°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 27.9 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +30
 • Д.Хисар
  +22°
  X

  Д.Хисар +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.6 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
 • Дебар
  +21°
  X

  Дебар +21°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 27.9 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Делчево
  +19°
  X

  Делчево +19°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.4 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
 • Дојран
  +28°
  X

  Дојран +28°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +28°
   Наликува на: +28°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 22.9 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +29
 • К.Паланка
  +19°
  X

  К.Паланка +19°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.4 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Кавадарци
  +22°
  X

  Кавадарци +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
 • Кичево
  +20°
  X

  Кичево +20°

  Време на мерење: 20/04 15:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 32.4 %
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
 • Кочани
  +22°
  X

  Кочани +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Кратово
  +19°
  X

  Кратово +19°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +19°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 39.4 %
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Крушево
  +15°
  X

  Крушево +15°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 25.9 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +25
 • Куманово
  +24°
  X

  Куманово +24°

  Време на мерење: 20/04 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25.4 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
 • М.Брод
  +20°
  X

  М.Брод +20°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +29
 • Неготино
  +26°
  X

  Неготино +26°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.3 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Охрид
  +20°
  X

  Охрид +20°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.7 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
 • Прилеп
  +20°
  X

  Прилеп +20°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 18 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Радовиш
  +22°
  X

  Радовиш +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Ресен
  +20°
  X

  Ресен +20°

  Време на мерење: 20/04 15:30
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 32.4 %
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
 • С.Николе
  +22°
  X

  С.Николе +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Скопје
  +24°
  X

  Скопје +24°

  Време на мерење: 20/04 15:30
  • Температура: +24°
   Наликува на: +24°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 25.4 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +28
 • Струга
  +20°
  X

  Струга +20°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 47.7 %
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Струмица
  +26°
  X

  Струмица +26°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +26°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 28.3 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +28
 • Тетово
  +22°
  X

  Тетово +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 33.1 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +30
 • Штип
  +22°
  X

  Штип +22°

  Време на мерење: 20/04 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: 29 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 36.1 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +28