Се вчитува...
 • Берово
  +11°
  X

  Берово +11°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 83.9 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Битола
  +15°
  X

  Битола +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.4 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Валандово
  +15°
  X

  Валандово +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Велес
  +17°
  X

  Велес +17°

  Време на мерење: 04/06 09:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 63.4 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Виница
  +14°
  X

  Виница +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Гевгелија
  +15°
  X

  Гевгелија +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
 • Гостивар
  +11°
  X

  Гостивар +11°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 63.3 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Д.Хисар
  +15°
  X

  Д.Хисар +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 58.4 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Дебар
  +11°
  X

  Дебар +11°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 63.3 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Делчево
  +12°
  X

  Делчево +12°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.3 %
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +26
 • Дојран
  +15°
  X

  Дојран +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +31
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +31
 • К.Паланка
  +12°
  X

  К.Паланка +12°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.3 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Кавадарци
  +14°
  X

  Кавадарци +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Кичево
  +16°
  X

  Кичево +16°

  Време на мерење: 04/06 09:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.1 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Кочани
  +14°
  X

  Кочани +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +32
 • Кратово
  +12°
  X

  Кратово +12°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.3 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Крушево
  +17°
  X

  Крушево +17°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Куманово
  +17°
  X

  Куманово +17°

  Време на мерење: 04/06 09:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 63.4 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
 • М.Брод
  +17°
  X

  М.Брод +17°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +28
 • Охрид
  +16°
  X

  Охрид +16°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Прилеп
  +17°
  X

  Прилеп +17°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +26
 • Радовиш
  +14°
  X

  Радовиш +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Ресен
  +16°
  X

  Ресен +16°

  Време на мерење: 04/06 09:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 55.1 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +23
 • С.Николе
  +14°
  X

  С.Николе +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Скопје
  +17°
  X

  Скопје +17°

  Време на мерење: 04/06 09:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 63.4 %
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Струга
  +16°
  X

  Струга +16°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 62 %
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +30
 • Тетово
  +15°
  X

  Тетово +15°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: 19 km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 74 %
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Штип
  +14°
  X

  Штип +14°

  Време на мерење: 04/06 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 60.2 %
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +27