Се вчитува...
 • Берово
  +12°
  X

  Берово +12°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: null %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Битола
  +13°
  X

  Битола +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.6 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Валандово
  +13°
  X

  Валандово +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Велес
  +14°
  X

  Велес +14°

  Време на мерење: 20/05 06:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +25
 • Виница
  +16°
  X

  Виница +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Гевгелија
  +13°
  X

  Гевгелија +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
 • Гостивар
  +14°
  X

  Гостивар +14°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.9 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Д.Хисар
  +13°
  X

  Д.Хисар +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.6 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +22
 • Дебар
  +14°
  X

  Дебар +14°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 77.9 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Делчево
  +10°
  X

  Делчево +10°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Дојран
  +13°
  X

  Дојран +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
 • К.Паланка
  +10°
  X

  К.Паланка +10°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • Кавадарци
  +16°
  X

  Кавадарци +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Кичево
  +13°
  X

  Кичево +13°

  Време на мерење: 20/05 06:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Кочани
  +16°
  X

  Кочани +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +30
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Кратово
  +10°
  X

  Кратово +10°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Крушево
  +15°
  X

  Крушево +15°

  Време на мерење: 19/05 20:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 26.5 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +20
 • Куманово
  +14°
  X

  Куманово +14°

  Време на мерење: 20/05 06:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
 • М.Брод
  +13°
  X

  М.Брод +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.2 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +24
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +25
 • Охрид
  +15°
  X

  Охрид +15°

  Време на мерење: 19/05 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Прилеп
  +13°
  X

  Прилеп +13°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 78.2 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +22
 • Радовиш
  +16°
  X

  Радовиш +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Ресен
  +13°
  X

  Ресен +13°

  Време на мерење: 20/05 06:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 82 %
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +19
 • С.Николе
  +16°
  X

  С.Николе +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Скопје
  +14°
  X

  Скопје +14°

  Време на мерење: 20/05 06:30
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.7 %
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Струга
  +15°
  X

  Струга +15°

  Време на мерење: 19/05 23:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +20
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.6 %
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
 • Тетово
  +14°
  X

  Тетово +14°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.3 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +26
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
 • Штип
  +16°
  X

  Штип +16°

  Време на мерење: 20/05 05:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.5 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +24