Се вчитува...
 • Берово
  +7°
  X

  Берово +7°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.6 %
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +12
 • Битола
  +12°
  X

  Битола +12°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.8 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Валандово
  +16°
  X

  Валандово +16°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
 • Велес
  +16°
  X

  Велес +16°

  Време на мерење: 21/09 08:30
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +13
 • Виница
  +14°
  X

  Виница +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +15
 • Гевгелија
  +16°
  X

  Гевгелија +16°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +33
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +33
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Гостивар
  +14°
  X

  Гостивар +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.5 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +34
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Д.Хисар
  +12°
  X

  Д.Хисар +12°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.8 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +11
 • Дебар
  +14°
  X

  Дебар +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 85.5 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Делчево
  +12°
  X

  Делчево +12°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.4 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +14
 • Дојран
  +16°
  X

  Дојран +16°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +16°
   Наликува на: +17°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 87.4 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
 • К.Паланка
  +12°
  X

  К.Паланка +12°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.4 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Кавадарци
  +14°
  X

  Кавадарци +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +17
 • Кичево
  +17°
  X

  Кичево +17°

  Време на мерење: 21/09 08:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 63.4 %
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +11
 • Кочани
  +14°
  X

  Кочани +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +16
   Макс. +33
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +26
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +19
 • Кратово
  +12°
  X

  Кратово +12°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 71.4 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 95.4 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +10
 • Куманово
  +16°
  X

  Куманово +16°

  Време на мерење: 21/09 08:30
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15
 • М.Брод
  +13°
  X

  М.Брод +13°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +14
 • Неготино
  +15°
  X

  Неготино +15°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.6 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +31
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +32
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
 • Охрид
  +13°
  X

  Охрид +13°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +13
 • Прилеп
  +13°
  X

  Прилеп +13°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 77.7 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +12
 • Радовиш
  +14°
  X

  Радовиш +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
 • Ресен
  +17°
  X

  Ресен +17°

  Време на мерење: 21/09 08:30
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 63.4 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
 • С.Николе
  +14°
  X

  С.Николе +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +31
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +13
 • Скопје
  +16°
  X

  Скопје +16°

  Време на мерење: 21/09 08:30
  • Температура: +16°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 67.5 %
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +16
 • Струга
  +13°
  X

  Струга +13°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 73 %
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +13
 • Струмица
  +15°
  X

  Струмица +15°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +15°
   Наликува на: +15°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 79.6 %
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Тетово
  +14°
  X

  Тетово +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +14°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 85.5 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +34
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +35
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +16
 • Штип
  +14°
  X

  Штип +14°

  Време на мерење: 21/09 08:00
  • Температура: +14°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 68.1 %
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +15