Се вчитува...
 • Берово
  +2°
  X

  Берово +2°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 93.8 %
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +10
 • Битола
  +5°
  X

  Битола +5°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 100 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Валандово
  +8°
  X

  Валандово +8°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 94 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Велес
  +5°
  X

  Велес +5°

  Време на мерење: 02/12 00:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.9 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +12
 • Виница
  +6°
  X

  Виница +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Гевгелија
  +8°
  X

  Гевгелија +8°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 94 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +9
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +12
 • Гостивар
  +4°
  X

  Гостивар +4°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 83.1 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +14
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +4°
  X

  Дебар +4°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 7 km
   Влажност: 83.1 %
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +10
 • Делчево
  +4°
  X

  Делчево +4°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.1 %
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +12
 • Дојран
  +8°
  X

  Дојран +8°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +8°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 94 %
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +6
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +9
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +12
 • К.Паланка
  +4°
  X

  К.Паланка +4°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.1 %
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Кавадарци
  +6°
  X

  Кавадарци +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +13
 • Кичево
  +6°
  X

  Кичево +6°

  Време на мерење: 01/12 21:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.1 %
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Кочани
  +6°
  X

  Кочани +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +16
 • Кратово
  +4°
  X

  Кратово +4°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +4°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.1 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
 • Крушево
  +0°
  X

  Крушево +0°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 99.3 %
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +5
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +11
 • Куманово
  +5°
  X

  Куманово +5°

  Време на мерење: 01/12 23:30
  • Температура: +5°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.9 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +11
 • М.Брод
  +5°
  X

  М.Брод +5°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.6 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +5
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +15
 • Неготино
  +7°
  X

  Неготино +7°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 98 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +13
 • Охрид
  +7°
  X

  Охрид +7°

  Време на мерење: 01/12 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Прилеп
  +5°
  X

  Прилеп +5°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.6 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +5
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +10
 • Радовиш
  +6°
  X

  Радовиш +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +9
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +11
 • Ресен
  +6°
  X

  Ресен +6°

  Време на мерење: 01/12 21:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 81.1 %
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. +4
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +10
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +10
 • С.Николе
  +6°
  X

  С.Николе +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +12
 • Скопје
  +5°
  X

  Скопје +5°

  Време на мерење: 02/12 00:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 9 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.9 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +11
 • Струга
  +7°
  X

  Струга +7°

  Време на мерење: 01/12 19:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +5°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 75 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +4
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Струмица
  +7°
  X

  Струмица +7°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 2 km
   Влажност: 98 %
  • Четврток
   Мин. +4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. +6
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +10
  • Вторник
   Мин. +6
   Макс. +11
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +12
 • Тетово
  +5°
  X

  Тетово +5°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +5°
   Наликува на: +4°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 74.8 %
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +8
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. +9
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +9
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Вторник
   Мин. +8
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +15
 • Штип
  +6°
  X

  Штип +6°

  Време на мерење: 01/12 22:00
  • Температура: +6°
   Наликува на: +3°
   Ветер: 11 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.1 %
  • Четврток
   Мин. +3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. +7
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Вторник
   Мин. +7
   Макс. +12
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +12