Се вчитува...
 • Берово
  +21°
  X

  Берово +21°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45.4 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +8
   Макс. +20
 • Битола
  +20°
  X

  Битола +20°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Валандово
  +26°
  X

  Валандово +26°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Велес
  +22°
  X

  Велес +22°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
 • Виница
  +24°
  X

  Виница +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Гевгелија
  +26°
  X

  Гевгелија +26°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Гостивар
  +19°
  X

  Гостивар +19°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 44.8 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +27
 • Д.Хисар
  +20°
  X

  Д.Хисар +20°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +19°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 50 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Дебар
  +19°
  X

  Дебар +19°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +19°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 44.8 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Делчево
  +21°
  X

  Делчево +21°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Дојран
  +26°
  X

  Дојран +26°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +26°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 45 %
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +17
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +16
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
 • К.Паланка
  +21°
  X

  К.Паланка +21°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +24
 • Кавадарци
  +24°
  X

  Кавадарци +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Кичево
  +18°
  X

  Кичево +18°

  Време на мерење: 25/06 14:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.5 %
  • Понеделник
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +10
   Макс. +23
 • Кочани
  +24°
  X

  Кочани +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Среда
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Кратово
  +21°
  X

  Кратово +21°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +21°
   Наликува на: +21°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Крушево
  +11°
  X

  Крушево +11°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 76.4 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Куманово
  +22°
  X

  Куманово +22°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
 • М.Брод
  +20°
  X

  М.Брод +20°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.5 %
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Неготино
  +25°
  X

  Неготино +25°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
 • Охрид
  +17°
  X

  Охрид +17°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +24
 • Прилеп
  +20°
  X

  Прилеп +20°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +20°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.5 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
 • Радовиш
  +24°
  X

  Радовиш +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Ресен
  +18°
  X

  Ресен +18°

  Време на мерење: 25/06 14:30
  • Температура: +18°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.5 %
  • Понеделник
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +11
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +21
 • С.Николе
  +24°
  X

  С.Николе +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +25
 • Скопје
  +22°
  X

  Скопје +22°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +22°
   Наликува на: +22°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 54.8 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +23
  • Среда
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27
 • Струга
  +17°
  X

  Струга +17°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +17°
   Наликува на: +16°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 61.8 %
  • Понеделник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +12
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +11
   Макс. +23
 • Струмица
  +25°
  X

  Струмица +25°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +25°
   Наликува на: +24°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 48.6 %
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Среда
   Мин. +15
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +28
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Тетово
  +20°
  X

  Тетово +20°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +20°
   Наликува на: +18°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 12 km
   Влажност: 51.2 %
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +19
   Макс. +24
  • Четврток
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Петок
   Мин. +20
   Макс. +30
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Штип
  +24°
  X

  Штип +24°

  Време на мерење: 25/06 14:00
  • Температура: +24°
   Наликува на: +23°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 53.2 %
  • Понеделник
   Мин. +14
   Макс. +21
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Среда
   Мин. +13
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +14
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +27