Се вчитува...
 • Берово
  +7°
  X

  Берово +7°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +7°
   Наликува на: +7°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +5
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Сабота
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +23
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +12
   Макс. +24
 • Битола
  +11°
  X

  Битола +11°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +11°
   Наликува на: +11°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 69.8 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Валандово
  +12°
  X

  Валандово +12°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 22 km
   Влажност: 78.6 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Велес
  +13°
  X

  Велес +13°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +22
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +29
 • Виница
  +13°
  X

  Виница +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Гевгелија
  +17°
  X

  Гевгелија +17°

  Време на мерење: 30/09 06:50
  • Температура: +17°
   Наликува на: +17°
   Ветер: 17 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 59.2 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +30
 • Гостивар
  +10°
  X

  Гостивар +10°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.4 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +30
 • Д.Хисар
  +31°
  X

  Д.Хисар +31°

  Време на мерење: 03/07 14:00
  • Температура: +31°
   Наликува на: +31°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 37.6 %
  • Петок
   Мин. +17
   Макс. +34
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +31
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Среда
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Четврток
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Дебар
  +10°
  X

  Дебар +10°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +10°
   Наликува на: +10°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 90.4 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +25
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +24
 • Делчево
  +8°
  X

  Делчево +8°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.7 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +14
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +28
 • Дојран
  +12°
  X

  Дојран +12°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 22 km
   Влажност: 78.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Четврток
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +30
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +30
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +31
 • К.Паланка
  +8°
  X

  К.Паланка +8°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.7 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +14
   Макс. +26
 • Кавадарци
  +13°
  X

  Кавадарци +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Кичево
  +10°
  X

  Кичево +10°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +6
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +7
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +12
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +13
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +11
   Макс. +26
 • Кочани
  +13°
  X

  Кочани +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Сабота
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Недела
   Мин. +19
   Макс. +31
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +33
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +33
 • Кратово
  +8°
  X

  Кратово +8°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +8°
   Наликува на: +7°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 96.7 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Крушево
  +9°
  X

  Крушево +9°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.1 %
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +7
   Макс. +20
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +29
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +27
 • Куманово
  +13°
  X

  Куманово +13°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • М.Брод
  +9°
  X

  М.Брод +9°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.1 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +32
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Неготино
  +13°
  X

  Неготино +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +23
  • Петок
   Мин. +14
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +28
  • Вторник
   Мин. +18
   Макс. +29
 • Охрид
  +10°
  X

  Охрид +10°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Прилеп
  +9°
  X

  Прилеп +9°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +9°
   Наликува на: +9°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 86.1 %
  • Среда
   Мин. +7
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +19
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +21
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +24
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +27
  • Понеделник
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Радовиш
  +13°
  X

  Радовиш +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +18
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +22
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +27
 • Ресен
  +10°
  X

  Ресен +10°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Петок
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +27
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +25
 • С.Николе
  +13°
  X

  С.Николе +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29
 • Скопје
  +13°
  X

  Скопје +13°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +20
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +24
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +14
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +19
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +16
   Макс. +30
 • Струга
  +10°
  X

  Струга +10°

  Време на мерење: 30/09 07:30
  • Температура: +10°
   Наликува на: +9°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 87.4 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +9
   Макс. +18
  • Петок
   Мин. +11
   Макс. +20
  • Сабота
   Мин. +15
   Макс. +22
  • Недела
   Мин. +15
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +17
   Макс. +26
  • Вторник
   Мин. +13
   Макс. +24
 • Струмица
  +12°
  X

  Струмица +12°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +12°
   Наликува на: +12°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 22 km
   Влажност: 78.6 %
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +21
  • Четврток
   Мин. +8
   Макс. +24
  • Петок
   Мин. +10
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +15
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +15
   Макс. +29
 • Тетово
  +13°
  X

  Тетово +13°

  Време на мерење: 30/09 05:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 80.8 %
  • Среда
   Мин. +10
   Макс. +22
  • Четврток
   Мин. +12
   Макс. +25
  • Петок
   Мин. +15
   Макс. +25
  • Сабота
   Мин. +18
   Макс. +27
  • Недела
   Мин. +18
   Макс. +28
  • Понеделник
   Мин. +21
   Макс. +32
  • Вторник
   Мин. +19
   Макс. +29
 • Штип
  +13°
  X

  Штип +13°

  Време на мерење: 30/09 02:00
  • Температура: +13°
   Наликува на: +13°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 74.6 %
  • Среда
   Мин. +9
   Макс. +19
  • Четврток
   Мин. +10
   Макс. +21
  • Петок
   Мин. +13
   Макс. +23
  • Сабота
   Мин. +16
   Макс. +25
  • Недела
   Мин. +16
   Макс. +26
  • Понеделник
   Мин. +20
   Макс. +29
  • Вторник
   Мин. +17
   Макс. +29