Се вчитува...
 • Берово
  -4°
  X

  Берово -4°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -4°
   Наликува на: -4°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 98.3 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -5
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +17
 • Битола
  -3°
  X

  Битола -3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.3 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +15
 • Валандово
  -2°
  X

  Валандово -2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.3 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +19
 • Велес
  -1°
  X

  Велес -1°

  Време на мерење: 18/02 07:30
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Виница
  -1°
  X

  Виница -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +16
 • Гевгелија
  -2°
  X

  Гевгелија -2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.3 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Недела
   Мин. +4
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +21
 • Гостивар
  +3°
  X

  Гостивар +3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 97.9 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +5
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. +5
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +5
   Макс. +20
 • Д.Хисар
  -3°
  X

  Д.Хисар -3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.3 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +10
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +1
   Макс. +15
 • Дебар
  +3°
  X

  Дебар +3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +3°
   Наликува на: +3°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 15 km
   Влажност: 97.9 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Делчево
  +0°
  X

  Делчево +0°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.5 %
  • Вторник
   Мин. -1
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +9
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +17
 • Дојран
  -2°
  X

  Дојран -2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 94.3 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +20
 • К.Паланка
  +0°
  X

  К.Паланка +0°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.5 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Кавадарци
  -1°
  X

  Кавадарци -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Кичево
  -1°
  X

  Кичево -1°

  Време на мерење: 18/02 07:30
  • Температура: -1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -6
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -9
   Макс. +6
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +16
 • Кочани
  -1°
  X

  Кочани -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. +4
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +8
   Макс. +17
  • Четврток
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Недела
   Мин. +6
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Кратово
  +0°
  X

  Кратово +0°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +0°
   Наликува на: -5°
   Ветер: 14 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 80.5 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +12
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +6
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +11
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +15
 • Крушево
  +2°
  X

  Крушево +2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +2°
   Наликува на: +2°
   Ветер: 7 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 29.4 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +4
  • Петок
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Сабота
   Мин. -6
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +16
 • Куманово
  -1°
  X

  Куманово -1°

  Време на мерење: 18/02 07:30
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +15
 • М.Брод
  +0°
  X

  М.Брод +0°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 97.6 %
  • Вторник
   Мин. +3
   Макс. +20
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. +1
   Макс. +15
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +16
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +21
 • Неготино
  -2°
  X

  Неготино -2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +15
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +13
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Охрид
  -3°
  X

  Охрид -3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.6 %
  • Вторник
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Прилеп
  +0°
  X

  Прилеп +0°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +0°
   Наликува на:
   Ветер: null km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 97.6 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +8
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +16
 • Радовиш
  -1°
  X

  Радовиш -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. +4
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -4
   Макс. +8
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +9
  • Недела
   Мин. +2
   Макс. +13
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +16
 • Ресен
  -1°
  X

  Ресен -1°

  Време на мерење: 18/02 07:30
  • Температура: -1°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 6 km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 84.6 %
  • Вторник
   Мин. -2
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -6
   Макс. +3
  • Петок
   Мин. -7
   Макс. +6
  • Сабота
   Мин. -7
   Макс. +4
  • Недела
   Мин. -1
   Макс. +10
  • Понеделник
   Мин. 0
   Макс. +14
 • С.Николе
  -1°
  X

  С.Николе -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -1
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +12
  • Сабота
   Мин. -2
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17
 • Скопје
  -1°
  X

  Скопје -1°

  Време на мерење: 18/02 07:30
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 100 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +16
  • Среда
   Мин. 0
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -4
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. -2
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. -1
   Макс. +15
 • Струга
  -3°
  X

  Струга -3°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -3°
   Наликува на: -3°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 86.6 %
  • Вторник
   Мин. +1
   Макс. +13
  • Среда
   Мин. +2
   Макс. +11
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Петок
   Мин. -2
   Макс. +7
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +7
  • Недела
   Мин. +3
   Макс. +9
  • Понеделник
   Мин. +3
   Макс. +12
 • Струмица
  -2°
  X

  Струмица -2°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -2°
   Наликува на: -2°
   Ветер: null km/h
   Видливост: null km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +15
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +16
  • Четврток
   Мин. -3
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. -1
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -5
   Макс. +12
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +14
  • Понеделник
   Мин. +2
   Макс. +17
 • Тетово
  +1°
  X

  Тетово +1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: +1°
   Наликува на: +1°
   Ветер: null km/h
   Видливост: 10 km
   Влажност: 89.3 %
  • Вторник
   Мин. +5
   Макс. +19
  • Среда
   Мин. +6
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. 0
   Макс. +10
  • Петок
   Мин. +2
   Макс. +14
  • Сабота
   Мин. 0
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +7
   Макс. +17
  • Понеделник
   Мин. +7
   Макс. +20
 • Штип
  -1°
  X

  Штип -1°

  Време на мерење: 18/02 07:00
  • Температура: -1°
   Наликува на: -1°
   Ветер: 4 km/h
   Видливост: 20 km
   Влажност: 92.8 %
  • Вторник
   Мин. 0
   Макс. +17
  • Среда
   Мин. +3
   Макс. +14
  • Четврток
   Мин. -2
   Макс. +9
  • Петок
   Мин. 0
   Макс. +13
  • Сабота
   Мин. -3
   Макс. +11
  • Недела
   Мин. +1
   Макс. +12
  • Понеделник
   Мин. +4
   Макс. +17