Технологија
16. January 2018 - 10:21

Вибер има нова опција: Толку е добра што веднаш ќе почнете да ја користите

Корисниците на Вибер, отсега ќе може да користат уште една нова опција – можност за размена на фотографии и видеа кои ќе бидат избришани после гледање.

По снимањето на фотографија или видео запис (во Виберовата апликација) во горниот десен или долен лев агол ќе се појави прешктран часовник преку кој корисниците можат да изберат време по кое ќе избришат слика или видео од примачот по отворањето.

Периодот за бришање на пораки може да се стави на една, три или седум секунди.

И покрај тоа што Вибер доцни со ваквата апликација, сигурно ќе стане многу популарна кај корисниците.