Македонија
8. February 2023 - 19:55

Тема на денот со Ајдован Адемоски, почесен конзул на Турција во Македонија и претседател на МАТТО