Македонија
2. April 2019 - 11:33

Се реконструира фасадата на битолскиот Музеј

Националната установа Завод и Музеј-Битола почна со реконструкција и конзервација на фасадата на Музејот, еден од најзначајните културно историски споменици во градот, објект во минатото познат како воена гимназија во која учел Мустафа Кемал Ататурк.

Според проектната документација и планот за работа, градежните активности стартуваа со реконструкција на фасадата од западната страна, што според експертите од Музејот во Битола била и најоштетена.

– Интервенција врз фасадата со целосна конзервација и промена на дограмата вршиме по пауза подолга од 30 години. Проектот е поддржан од Министерството за култура и е континуирана активност во рамки на годишната програма која почна минатата година. До крајот на минатата година извршивме реконструкција и обнова на дел од археолошките депоа во Музејот, а сега сме подготвени за конзервација на фасадата. Паралелно со реконструкцијата на фасадата ќе биде решен проблемот со атмосферските води и други проблеми со кои се соочувавме и кои вршеа оштетувања на објектот, истакна д-р Мери Стојанова, директор на НУ Завод и Музеј-Битола.

Новиот лик на фасадата на НУ Завод и Музеј-Битола од западната страна на објектот се очекува да биде комплетиран со партерно уредување и паркинг простор за што се очекува поддршка од локалните комунални сервиси и посебно од ЈП „Комуналец“ и ЈКП „Нискоградба“ со кои националната установа има соработка.