Македонија
1. September 2016 - 16:50

Реконструкција и санација на основните училишта во општина Гази Баба

Со цел подобрување на условите за учење на сите ученици во текот на летниот период основните училишта и општина Гази Баба преземаа активности за реконструкција и санација на објектите.

Како што информираат од општина Гази Баба во ООУ Кирил и Методиј е направена целосна реконструкција на училиштето, додека во ООУ Крсте Мисирков е асфалтирана патеката во должина од 60м која води кон паркингот и е извршено комплетно варосување на целото училиште.

Во ОУ Дане Крапчев ее санирани санитарните чворови, а во ООУ 25 Мај се реконструирани целосно старото училиште и се опремени 15 кабинети со нови проектори, додека 10 кабинети добија нови клупи и столчиња, а училниците се целосно снабдени со надгледни средства
потребни за тековна настава.

Санирани се санитарните чворови во ООУ Н.Н. Борче во населба Маџари, во ООУ Наум Охридски во Црешево и во Булачани.

Во ООУ Григор Прличев во населба Железара се поставени настрешници на влезната врата во училиштето, додека во ООУ Стив Наумов се заменети дрвените прозорци со ПВЦ прозорци и се реконструирани дел од оградата околу училиштето.

Извршена е санација на плафоните, олуците и адаптирана е уште една просторија во училница во ООУ Вера Јоциќ, во ООУ Крум Тошев се поставени нови врати, а во ООУ Његош е променет дел од кровот и ставени се нови ПВЦ прозорци.