Живот
14. January 2016 - 9:31

Правилен начин на сечење пица!

Кога ќе пристигне пицата на маса, најчесто ја сечеме на четири или осум еднакви парчиња, но изгледа дека цело време тоа сме го правеле погрешно.

Двајца британски математичари пресметале формула за сечење на пицата во совршен сооднос, со што да бидат среќни и оние кои не сакаат да ја јадат корката и оние кои повеќе сакаат да ја јадат средината. 

Џоел Хадли и Стефан Ворсли пицата ја сметаат за сериозна работа, па предложија неколку верзии на нејзино сечење на остри геометриски форми со непарен број на страни. 

- Не знаеме уште дали нашата работа, освен за пица, ќе се примени за нешто друго, признаа Хадли и Ворски, но секако нивниот мал ангажман се прошири насекаде со светот.