Македонија
9. December 2015 - 21:55

Меѓународен ден на човековите права

По повод Меѓународниот ден на човековите права 10 – ти Декември, денот кога е усвоена универзалната Декларација за човековите права на ОН во 1948 година, Комисијата за заштита од дискриминација повикува на непречено остварување на човековите права и слободи и ги охрабрува граѓаните да поднесуваат претставки за дискриминација со цел подигање на свеста за почитување на човековите права, принципите и дигнитетот на човекот кои му гарантираат сигурен и безбеден живот без насилство, омраза, непочитување и понижување.

Меѓународниот ден на човековите права е посветен на целогодишната кампања на ОН по повод 50 - годишнината од донесувањето на Конвенциите за економски, социјални и културни права, како и Конвенцијата за граѓанските и политички права.

Во соопштението, Комисијата за заштита од дискриминација потсетува дека граѓанските, политичките, културните, економските и социјалните права се нераскинлив дел од човекот како индивидуа.