Македонија
2. October 2017 - 11:33

Конференција за социјални иновации во Скопје

Говорници од Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Македонија, Полска, Србија и Шведска, во форма на ТЕД говори ќе споделат инспиративни приказни за тоа како нивните бизниси придонесуваат во креирање на подобра заедница, во рамки на Конференцијата за социјални иновации, што по втор пат се одржува денеска во Скопје.

Организаторот на конференцијата, Кристијан Милески од „Social Impact Lab“, на отворањето рече дека Скопје и Македонија денеска се центар на социјалната иновација и социјалното претприемништво.

Конференција за социјални иновации  1

Климентина Илијеска од Асоцијацијата за истражување, комуникација и развој „Паблик“, посочи дека конфернецијата се одвива во време кога препознаваат силна политичка волја да се направи соодветен еко систем за развој на социјалното претприемништво.

- Се надевам дека со дискуциите денеска ќе отвориме важни прашања, кои што ќе ги спојат европските пракси, нашето искуство и нешто што го носиме од поранешниот систем кога сме имале развиени социјални претпријатија. Не е само законската регулатива она што е најважно при креирање на еко систем, важно се и многу други сегменти, како што е вклучување на производите и услугите кои ги нудат социјалните претпријатија во набавките кои ги прават јавните институции, подигнување на јавната свест, поактивно информирање на граѓанството и вклучување на социјалните иновации и социјалното претприемништво во образовниот систем во земјата, рече Илијеска.

Во рамки на конференцијата ќе биде доделена наградата за социјално претприемништво „Social Impact Award“ за 2017 година. Национална координаторка на наградата Марија Матовска, посочи дека три од вкупно десет млади тимови, ќе добијат по 2.000 евра од „Шпаркасе банка“, а еден ќе добие дополнителна менторска поддршка, со цел основање повеќе социјални бизниси во Македонија.

Консултантот во глобалната мрежа за социјално претприемништво со седиште во Лондон, Питер Петашко, рече дека фокусот е на градење капацитети за организации кои поддржуваат социјално претприемништво, со цел создавање силни еко системи за поддршка, така што секој ќе може да започне и изгради социјален бизнис.