Македонија
5. January 2017 - 13:00

УХМР: Декември постуден од вообичаено

Средната месечна температура во декември 2016 година е за околу два степена пониска од просечните вредности според мерењата и податоците од Главните метеоролошки станици на метеоролошкиот набљудувачки систем на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), за период од 1951 година до декември 2016 година.

Според податоците на УХМР, најниска средна месечна температура на воздухот во декември од -2,1˚С има Берово, а највисока Гевгелија 5,2˚С. Во Маврово средната температура била -1,9˚С, во Крива Паланка -0,1˚С, во Битола 0,2˚С, во Прилеп 0,7˚С, во Штип и Демир Капија 0,9˚С, во Скопје 1,1˚С , во Струмица 1,2˚С  и во Охрид 1,6˚С.

Средната месечна, пак, максимална температура е повисока од просечната за околу еден степен, но средната минимална температура е пониска за три до четири степени од просечните многугодишни вредности.

Најниската (апсолутна) температура во минатиот месец од -16,5˚С е регистрирана на 1 декември во Берово по што следат Маврово со -12,4˚С, Крива паланка -10,9˚С, Прилеп -10,0˚СДемир Капија -9,8˚С, Штип -9,5˚С, Струмица -9,1˚С, Битола -9,0˚С, Скопје -8,3˚С, Охрид -7,3˚С и Гевгелија со -7,2˚С. Апсолутните температури на сите мерни места не ги надминуваат екстремните многугодишни вредности.

Во декември во најголем дел од земјава било суво, а незначителни врнежи се регистрирани во Маврово каде наврнале 18 мм дожд, Охрид со 11 мм, Битола со 10 мм, Берово со 4 мм, Крива Паланка и Прилеп 3 мм. Измерените месечни количини на врнежи се многу под просечните за овој месец. Во декември не беше забележана појава на снег што не е вообичаено за овој месец.