Македонија
21. September 2021 - 8:12

Собранието ќе ја одржи 51-та седница

Собранието денеска треба да ја одржи 51-та седница на чиј дневен ред се повеќе предлог-законски решенија од различни области.

Пратениците треба да ги разгледаат и да гласаат по Предлог-одлуката за испраќање припадник на Армијата на Република Македонија за учество во меѓународната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина, Дополнетиот предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за трговија, во второ читање, Предлог-законот за дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај, по скратена постапка.

На дневен ред на оваа седница се и Предлог-законот за заштита на физичките лица во врска со обработката на личните податоци за цели на спречување, истрага, откривање или гонење на кривични дела или за извршување на кривични санкции, Предлог-законот за Академија за судии и јавни обвинители, предлог-законите за граѓанска одговорност за навреда и клевета и за адвокатурата, Предлог-законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик, сите во прво читање.

На оваа седница пратениците треба да ги разгледаат и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за просветната инспекција, Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки, Предлог-законот за дополнување на Законот за ловството, сите во прво читање.