Македонија
1. September 2016 - 15:25

Прв училишен ден во училиштата во Гази Баба

Во сите основни училишта во општина Гази Баба започна првиот училишен ден и новата учебна година.

Градоначалникот Тони Трајковски ги посети основните училишта ОУ„ Стив Наумов“, ОУ„ 25 Мај“ и ОУ„ Кирил и Методиј“.

Пред почетокот на учебната година, како што соопштија од општина Гази Баба, во сите основни училишта се правеле реновирања на работните простории, на објектите и на училишните дворови, а во основните училишта кои биле оштетени во поплавата се санираа штетите и на учениците им се обезбедија соодветни услови за реализација на наставата.

На подрачјето на општина Гази Баба има 11 основни училишта и 5 подрачни, во кои учат околу 7137 ученици, а оваа година во прво одделение се запишаа околу 782 ученици.