Бизнис
28. July 2015 - 13:52

Просечната плата во мај 22.071 денари

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во мај 2015, изнесува 22.071 денари и претставува зголемување за 2,7 проценти. 

Според податоците на Државниот завод за статистика зголемувањето е резултат, пред сé, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација за15,8 отсто, Други услужни дејности за 7,5 отсто и Дејности на здравствена и социјална заштита за 5 проценти. 

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец е забележано во секторите: Стручни, научни и технички дејности за 6,1 отсто, Уметност, забава и рекреација за 5,4 отсто и Информации и комуникации за 5,0 отсто. 

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во мај 2015 изнесува 32 393 денари.

Во мај 2015 година, 1,6 отсто од вработените во Република Македонија не добиле плата.