Балкан
15. October 2015 - 8:55

Од денеска во Хрватска се легализира употребата на индиски коноп за медицински цели

Од денеска во Хрватска стапува во сила Правилниот на Министерството за здравство со кое се дозволува употребата на индиски коноп за медицински цели за заболените од мултиплекс склероза, карцином, епилепсија и СИДА.

Според правилникот, како што јави ФЕНА, заболените од споменатите болести од утре со лекарски рецепт ќе можат легално да ги набават лековите што содржат тетрахидроканабионол (ТХЦ), донабимол и набилон.   

Рецепти за овие лекови ќе можат да препишуваат лекарите по општа пракса, педијатрите на деца на предучилишна возраст и гинеколозите, врз основа на препорака на специјалисти по неврологија, интернистичка онкологија, онкологија, радиотерапија, инфектологија и невропедијатрија. 

Лековите што содржат ТХЦ ќе можат да се издават за лекување до најмногу 30 дена, при што вкупното количество на тетрахидроканабионолит во нив не смее да биде поголемо од 0,75 грама.