Македонија
30. January 2017 - 12:35

Над 170 илјади земјоделски стопанства во Македонија

Во Република Македонија има вкупно 178.125 земјоделски стопанства кои користат вкупно 320.738 хектари. Едно стопанство користи 1,8 хектари  и има 2,1 добиточни единици, објави Државниот завод статистика. 

Од вкупниот број стопанства, 60,8 отсто користат до еден хектар земјоделско земјиште. Од техниките на ѓубрење, 37,9 отсто од земјоделските стопанства користат нанесување на ѓубривото без заорување во почвата, додека од методите на наводнување, најчесто користен е методот на површинско наводнување.