Живот
27. April 2016 - 15:49

Можете ли да ја видите грешката на оваа фотографија?

Можете ли да ја најдете грешката на оваа фотографија со низа броеви?

Одговорот следува подолу.

 

 

 

 

 

 

 

Грешката е што зборот “the” се повторува два пати по ред.