Македонија
16. May 2016 - 15:38

Книга есеи „(П)огледи“ од Ристо Лазаров

Издавачката куќа „Везилка 2011” ја објави книгата „(П)огледи“ - огледи и есеи на писателот и новинар Ристо Лазаров, од кои повеќето се  објавуваат првпат, а некои се веќе објавени во весниците и списанијата.

- Нивни заеднички именител се траумите што ги доживува Македонија во транзицијата, посебно последниве години, соопшти издавачот на „(П)огледи“, која ја сочинуваат пет циклуси огледи. 

Предговор за книгата напиша професорот и писател Иван Џепароски, кој подвлекува дека „ако поетот Лазаров беше определен како поет на нашата транзиција (Старделов), тогаш и колумнистот и есеистот Лазаров е автор низ чии „(П)огледи” се огледува и се критикува македонската транзиција.