Македонија
6. November 2015 - 13:44

Извршена есенска дератизација во општина Илинден

Општина Илинден изврши есенска дератизација за уништување на глодари, согласно Годишната програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2015 година.

Општината информира дека со дератизацијата се опфатени околу 200 шахти што се наоѓаат на јавните површини, а во соработка со Центарот за јавно здравје извршена е и дезинфекција на сите домови на културата што се наоѓаат на територија на општината.