Здравје
4. July 2015 - 13:18

Еве колку килограми треба да имате според вашата висина

Табелава во продолжение ќе ви помогне да открите која тежина е идеална за вас според вашата висина.
Пронајдете ја вашата се висина во колоната која е изразена во сантиметри, па по тој редослед видете го опсегот на идеалната тежина.