Бизнис
31. August 2016 - 12:43

За 0,9 проценти повеќе работници во индустријата во првите седум месеци

Бројот на работници во индустријата во периодот јануари - јули годинава, во однос на истиот период лани, е зголемен за 0,9 проценти, а е намален за 0,6 проценти во јули годинава споредено со јули минатата година, објави денеска Државниот завод за статистика. 

Во секторот „рударство и вадење камен“ бројот на работници во јули оваа година споредено со јули лани бележи пораст од 1,5 проценти, а опаѓање од 0,7 проценти во „преработувачка индустрија“ и 0,5 проценти во секторот „снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во јули годинава, во однос на јули минатата година бележи пораст кај „енергија за 0,9 проценти, „интермедијарни производи, освен енергија“ за 1,3 проценти, „капитални производи“ за 9,7 проценти и „трајни производи за широка потрошувачка“ за три проценти, а опаѓање кај „нетрајни производи за широка потрошувачка“ за 4,1 процент.