Македонија
17. August 2017 - 11:14

Водостојот на Дрим преполовен

 Двојно пониски од просекот за август се нивоата на реките Вардар кај Скопје, Зајчев рид, на Црн Дрим кај Ложани, на Крива река кај Крива Паланка, на Сатеска кај Ботун и на Црна кај Новаци, покажува денешната хидролошка состојба.

Според УХМР, нешто пониски од августовскиот просек се и водостоите на Вардар кај Велес и кај Демир Капија, Треска кај Македонски Брод и на Брегалница кај Берово, додека зголемувања има на Вардар кај Јегуновце, на Пчиња кај Катлановска Бања и на Струмица кај Сушево.