Бизнис
3. April 2020 - 19:59

Текстилниот кластер смета дека владините мерки се неприменливи за текстилните фабрики