Македонија
15. March 2016 - 15:35

Советот на општина Гевгелија ја усвои завршната сметка за 2015

Советот на општина Гевгелија денеска ја усвои завршната сметка за остварувањето на Буџетот според која вкупно реализираните приходи во 2015 година изнесуваат 429,5 милиони денари што претставува остварување од 71,71 отсто. Споредено со 2014 година, лани општина Гевгелија остварила околу 18 отсто повеќе приходи во буџетот.

Кај основниот буџет се реализирани приходи од 215,5 милиони денари што претставува остварување од 60,30 отсто во однос на планираните 357,2 милиони денари и до сега тоа претставува рекордно остварување на приходи во основниот буџет на општина Гевгелија во последните 10 години.

Скоро целосно со 92,8 отсто лани се остварени приходите од буџетските дотации чиј вкупен износ изнесува 170,5 милиони денари кои беа наменети за финансирање на образованието,културата,детската заштита и противпожарната заштита.

Преку проектите од ИПА програмата за прекугранична соработка во општинскиот буџет се отварени донации од околу 32 милиони денари,а околу 12 милиони денари приход биле реализирани од амофинансирачките активности.

- Фактот дека мината година беше реализиран основен буџет од 215,5 милиони денари и тоа без зголемување на ниту една јавна давачка,недвомислено зборува дека лани општина Гевгелија успешно се справи со сите предизвици и покрај непланираните огромни трошоци за справување и со бегалската криза.Ги обезбедивме и сите услови за задоволување на потребите и барањата на граѓаните,истакна градоначалникот Иван Франгов во своето обраќање пред советниците.