Македонија
9. March 2016 - 10:25

Расказот „Небото на Сукот“ од Томислав Османли објавен на Ладино

Порталот на Европскиот сефардски институт (ISE) го објави расказот „Небото на Сукот“ на македонскиот автор Томислав Османли.

Ова е четврта негова авторска објава на Ладино или Јудео-шпански, јазикот на сефарските Евреи кои по прогонот од Шпанија и Португалија од крајот на петнаесеттиот век ги населувале и нашиве краеви.

Авторка и на овој преводот од еврејскиот прозен копрус на нашиот писател е Шапоре Бланко. Станува збор за почетниот расказ од наградената книга на Османли, во кој главниот карактер, едвај полнолетната Нина, на еврејскиот празник Сукот - на кој се чествува страдањето на Мојсеј и неговите сонародници во текот на четириесетгодишното талкање при потрагата по Ветената земја - живо се присетува на славјата на овој и другите празници, на топлината и твиките драми во својот дом и на својата прва љубов..., една пролетна квечерина, само што пристигната во логорот на смртта Треблинка. 

Се очекува повеста „Небото на Сукот“ (El sielo de Sukot) да биде објавена и во списанието „Los maestros“ кое тримесечно се појавува во Брисел.

Книгата „Светилка за Ханука“ составена од девет раскази и новели на јудео-балкански теми, заедно со нашиот автор беше претставена на меѓународната книжевна конференција „Кисуфим“, литературен собир на писателите на еврејски теми „Кисуфим“ во Израел каде Томислав Османли имаше неколку настапи пред останатите учесници и пред бројната публика.