Македонија
4. December 2021 - 15:28

Почина виолончелистката Душка Тасеска

Почина Душка Тасеска, една од првите македонски академски музичари со светско реноме.

Тасеска студиите по виолончело ги завршува на Музичката академија во Загреб (проф. Рудолф Мац, 1965). Престојува на специјализација кај Е. Папаставро во Париз (1967–1970).

Асистент е на проф. А. Навара во Скопје (1972–1975), како и на неговите музички семинари во Охрид. Од 1974 г. работи како професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Својата солистичка кариера ја започнува 1966 г., а во богатата уметничка кариера реализира завиден репертоар, каде значајно место имаа многу дела создадени од македонски композитори.

Како истакнат македонски репродуктивен уметник, настапувала на бројни концерти во Македонија и надвор од неа.

Нејзиниот исклучителен придонес кон развитокот на македонската музичка репродуктивна уметност и воопшто кон развитокот на музичката уметност во Македонија може да се следи од периодот на втората половина на минатиот век па се до денес, како доајен во полето на музичката репродуктива и музичката педагогија во Македонија.