Живот
11. September 2015 - 21:45

Ова чудо постои само во Македонија и Мексико

 
На патот меѓу бањата Косоврасти и Дебар во Македонија, постои рудник во сопственост на германската фирма „Кнауф“. Во него се наоѓа ретко место до кое кај секого би запрел здивот. 
 
Станува збор за Кристилна пештара како што ја викаат локалните жители, а во неа може да се најде и види уникатниот кристал – селенит кој освен на ова место го има само уште во Мексико.