Македонија
24. March 2016 - 16:19

Аџибадем Систина помогна на 4 годишно болно детенце

Четиригодишниот Матеј Стоилов од Делчево кој е дете со пречки во развојот и потекнува од социјално загрозено семејство, помош доби од клиничката болница Аџибадем Систина.

Бесплатно му направија пет скен кој треба да помогне во воспоставување на прецизна дијагноза за понатамошното лекување.